Vilkår

Utendørs idretter som kitesurfing eller snøkiting bærer en risiko, Oslo kiteskole prøver i ytterste grad å minimere disse risikoene for å unngå ulykker.

Friluftsliv kan føre til brudd, forstuinger eller varig nedsatt funksjonsevner. Som deltager godtar jeg betingelsene til dette kurset av min egen fri vilje og aksepterer ansvar, forpliktelser og risikoer som kan oppstå langs kursets forløp.

Som deltaker godtar jeg å møte de vilkår og forpliktelser pålagt av skolen.

Oslo kiteskole vil ikke være ansvarlig for de økonomiske konsekvensene av mulige ulykker / skader som kan oppstå under kursene.

kansellering

Avbestillinger må gjøres 10 dager før kurset begynner for å få tilbakebetalt de fulle kostnadene for hele kurset. Kansellering 10 til 7 dager før kurset vil 50% av kursavgiften bli refundert. Dersom avbestillinger innen 6 dager eller mindre inntreffer vil hele kursavgiften bli belastet.

Oslo kiteskole har rett til å avlyse kurs på grunn av ugunstige værforhold eller andre årsaker som for eksempel mangel på deltakere.

Dersom kursene blir avlyst grunnet naturlige årsaker som er utenfor oslo kiteskole sin kontroll, eksempelvis dårlige værforhold vil ikke kursavgift bli refundert til den enkelte deltaker, men den enkelte deltaker vil få mulighet til å benytte seg av andre kurs i en 12 måneders periode fra deltaker var registrert for første gang.

Deltagerenes ansvar:

  • Deltakeren må være edru / eller og ha de nødvendige forutsetningene for denne type sport.
  • Deltakerne må være i god helse og må informere skolen om noen akutt sykdom (epilepsi, diabetes, hjerte / karsykdommer, astma og lignende) foreligger hos dem.
  • Deltakeren må ha fyllt 18 år (Alle under 18 år må ha tillatelse fra foresatte).
  • Deltakerne må følge instruksene fra instruktøren, dersom ikke dette blir møtt har instruktøren all rett til å utvise enhver deltaker som ikke oppfyller disse kravene.
  • Dersom kravene stilt av skolen ikke blir møtt vil ikke deltager få refundert kursavgift.
Scroll To Top